Over het comité

Het Dirk Martenscomité werd als vzw opgericht in 1976 met als doel de ‘culturele promotie van de stad en het Land van Aalst, onder meer door stimulerend op te treden op die gebieden waar initiatieven voor de promotie van stad en gewest gewenst kunnen zijn, of door opgaven op zich te nemen die de krachten van de bestaande verenigingen of van particulieren te boven gaan’.

Eerste grote wapenfeit blijft de viering Dirk Martens 1473-1973, zowat de stichting van het DMC. Drijvende krachten waren toen de toenmalige stadssecretaris Chris Willems, stadsarchivaris Karel Baert, Kamiel Heirman SJ en Jozef Dauwe.

Hierna bleef de vereniging zeer actief, zowel bij het inrichten van tentoonstellingen als door het organiseren van het Aalsterse luik van het Festival van Vlaanderen.

Bij de zelf ingerichte tentoonstellingen kunnen we zeker de belangrijkste vermelden:

  • Dirk Martens 1473-1973 (1973)
  • Aalst in kaart, beeld prent (1978)
  • 500 jaar Sint-Martinuskerk Aalst (1980)
  • Flanders Printing (vakbeurs grafische en druknijverheid (1986-1987)

Telkens met de uitgave van een catalogus, die nog steeds als standaardwerk ter zake geldt…

Andere belangrijke uitgaven:

  • Publicatie van de ‘Regesten op de wettelijke passeringen van de stad Aalst’ door Wilfried Vernaeve (reeds een 15-tal delen)
  • Papers on Paper (over restauratie hedendaagse kunst)

Ook voor het muziekleven te Aalst was het DMC zeer belangrijk. Het Festival van Vlaanderen was jarenlang een baken in het culturele leven te Aalst, door het organiseren van verscheidene concerten met internationale namen (3 à 4 per jaar, meestal in september).

Door het wegvallen van de genereuze sponsoring (grote bankinstellingen) dienden deze concerten grotendeels te stoppen.

Toch bleef het DMC belangrijk, maar dan vooral als partner voor CC De Werf bij het opzetten van grotere concerten en evenementen.

Dit geldt ook voor de organisatie van de grote LP Boon-tentoonstellingen (1999 en 2012), die mee met het DMC werden opgezet, en waarbij het DMC (als niet-stedelijke instelling) de subsidies aanvroeg en bekwam.