Leden

Voorzitter.

Ilse Uyttersprot

Ilse Uyttersprot was voorzitter van het Dirk Martenscomite in de functie van Schepen van Cultuur te Aalst. Ze was jurist van opleiding en na enkele jaren aan de Balie vertoeft te hebben, koos ze voor de job van regiosecretaris bij Unizo Aalst. Ze is mama van 2 zonen en was in haar weinige vrije tijd geboeid door film, muziek en sport. Ze zetelde vanaf 1988 in de Aalsterse gemeenteraad en was lid van de commissie Cultuur. Tussen 2007 en 2010 zetelde ze als Volksvertegenwoordiger in de Kamer. In 2006 werd ze burgemeester van de stad en vanaf 2013 heeft ze de bevoegdheden Cultuur, Sport, Evenementen, Vrije Tijd en Facility. Vanuit de bevoegdheid van cultuur was ze voorzitter van het Dirk Martens comité. Ze was de eerste voorzitter sinds het DMC een onafhankelijke vzw werd los van de stad en ze probeerde samen met de leden van de Algemene Vergadering een nieuw elan te brengen in de vereniging op het vlak van Cultuur in het Land van Aalst. Zij overleed op 4 augustus 2020.

Secretaris.

Marc Vonck

Marc Vonck is Licentiaat in de Wijsbegeerte aan de RU Gent. Vanaf 1975 leraar aan de Academie voor Beeldende Kunsten van Aalst. Van 1994 tot 2006 directeur van het Kunst secundair Onderwijs en waarnemend directeur voor het Deeltijds Kunstonderwijs aan de ABKA. Sinds 2006 directeur van het Deeltijds Kunstonderwijs aan diezelfde instelling. Lid van de visitatiecommissie voor de Specifieke lerarenopleidingen in Vlaanderen.

Penningmeester.

Ludwig De Wael

Ludwig De Wael (°Aalst, 1955) Lid van dagelijks bestuur en algemene vergadering sinds 1998. Aangesteld als penningmeester en verantwoordelijk voor de betalingen en de btw-boekhouding

Leden.

Jan De Nys

/
/

Luc Geeroms

Luc Geeroms (°Aalst, 1961). Licentiaat kunstgeschiedenis aan de UGent. Werkzaam als conservator in ’t Gasthuys – Stedelijk Museum Aalst. Tevens actief betrokken bij het Louis Paul Boongenootschap, het Priester Daensfonds en de geschiedkundige vereniging Het Land van Aalst.

Michel Igual-Pacheco

Michel Igual-Pacheco (°Aalst, 1971). Licentiaat geschiedenis aan de UGent en master na master in de de archivistiek en het hedendaags documentbeheer aan de VUB. Werkzaam als archivaris in het stadsarchief van Aalst. Lid van de geschiedkundige vereniging Het Land van Aalst.

Patrick Lateur

Patrick Lateur (°Beveren-Leie, 1949) gaf als classicus van 1973 tot 2007 les aan het Sint-Vincentiusinstituut te Gijzegem. Hij publiceert als dichter, vertaler en bloemlezer, is redacteur van Kunsttijdschrift Vlaanderen, lid van het Guido Gezellegenootschap en sinds 2004 lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde. Voor zijn vertaling van Homeros' Ilias ontving hij in 2013 de Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Letteren. In 2015 verscheen een bloemlezing uit zijn gedichten onder de titel "In tegenstroom" (P, Leuven), in 2016 publiceerde hij een vertaling van Homeros' Odyssee (Athenaeum, Amsterdam).

Luc Robijns (1947)

Licentiaat Kunstwetenschappen (KU Leuven) en Monumentenzorger (NHIBS Antwerpen), voorheen werkzaam als erfgoedconsulent bij het Provinciebestuur Oost-Vlaanderenvoor inventarisering, conservering en restauratiebegeleiding vooral van kerkelijk onroerend en roerend patrimonium, orgels, ... op provinciaal en diocesaan niveau. Specifiek meer betrokken bij de restauratie van de Sint-Martinuskerk Aalst en het beheer van begijnhoven van O.-L.-Vrouw ter Hoyen Gent en Dendermonde en roerend kerkelijk patrimonium in het Bisdom Gent, bij talrijke verenigingen en instellingen zoals Het Land van Aalst (voorzitter), ICOMOS Vlaanderen-Brussel (secretaris), Kerkfabrieken Sint-Martinus Aalst en Sint-Walburga Meldert, Stichting Cultuurpatrimonium Bisdom, V.VAK, ...

Peter Thomas

Peter Thomas studeerde te Gent en Antwerpen waar hij eerste prijzen behaalde voor ondermeer piano, orgel, contrapunt en fuga.
Hij specialiseerde zich tevens in het orgelspel aan het Conservatorium van Maastricht, waar hij het diploma “Uitvoerend Musicus” behaalde met grootste onderscheiding.
Als organist is hij te horen op verscheidene CD-opnamen en werkt hij regelmatig mee met producties van Radio Klara, Brussels Philharmonic en het Vlaams Radio Koor.
Naast het verzorgen van publicaties zet hij zich in voor activiteiten die het orgel bij een breed publiek promoten.
Hij is directeur van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten te Aalst en docent muziekschriftuur aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium te Antwerpen.

Tineke Van Ingelgem

Tineke Van Ingelgem (°Aalst, 1980) is een Aalsterse sopraan met een bloeiende carrière in de operawereld. Ze behaalde eerst haar Master Germaanse Talen aan de K.U.L. maar richtte zich nadien volledig op haar Master Zang aan het Lemmensinstituut en haar zangcarrière. Haar meeslepende podiumprésence in combinatie met haar krachtige, heldere stem maakt haar uiterst geschikt voor sterke vrouwenrollen zoals Médée (L.Cherubini), Jenny/Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny (K.Weill) en Gräfin Mariza (E.Kálmán). Ze zong reeds in De Munt, Opera Vlaanderen, Opéra de Dijon, Landestheater Linz, Opera de Oviedo, Teatro Regio di Parma en het Grand Théâtre de Luxembourg. Komende engagementen brengen haar naar de Opéra de Monte-Carlo en de Opéra de Rouen. In 2017 zal Tineke de wereldcreatie zingen van de eerste Louis Paul Boonopera Menuet (D.Jannsens), voor Muziek LOD.

Gracienne Van Nieuwenborgh

Gracienne Van Nieuwenborgh (°Aalst, 1946) was lerares Nederlands-Engels-Moraal. Van 1989 tot 2009 was ze Schepen van Cultuur en Onderwijs. Van 1995 tot 1999 en van 2003 tot 2006 was ze tevens Vlaams Volksvertegenwoordiger. Sinds 2009 is ze erevoorzitter van het Dirk Martenscomité alsook ereschepen van de stad Aalst.

Patrick Vandevelde

Patrick Vandevelde (°Aalst, 1964) is industrieel ingenieur bouwkunde, stedenbouwkundige en verkeerskundige. Lid van verschillende heemkundige kringen. Heeft een passie voor Aalsterse kunst, geschiedenis en heemkunde. Probeert op die manier zijn steen bij te dragen tot het roerend en onroerend patrimonium met betrekking tot de stad Aalst.

Frans-Jos Verdoodt

Frans-Jos Verdoodt (°1939) is emeritus-hoogleraar, vakhistoricus, archivaris en publicist. Zowel bedrijving in de historiografie als in de literatuurwetenschap. Lid van talrijke beoordelingscommissies m.b.t. literatuur en geschiedschrijving. Publiceert op regelmatige basis in diverse literaire, historische en algemeen-culturele tijdschriften.
Recentste publicatie als boekwerk: 1897 was een heerlijk jaar (Frans-Jos Verdoodt & Rik Van Cauwelaert, Uitgeverij Pelckmans, Kapellen 2014, 406 blz.)

Wilfried Vernaeve

Wilfried Vernaeve (°Aalst, 1944). Licentiaat vertaler Portugees en Duits. Gewezen bibliothecaris Universidade Católica de Petrópolis (Brazilië), gewezen bibliothecaris Sint-Augustinusinstituut voor Verpleegkunde en KAHO Sint-Lieven (nu Odyssee). Voorzitter Genootschap voor Aalsterse Geschiedenis en bestuurslid van de Geschiedkundige Vereniging Het Land van Aalst en van de Vereniging voor Aalsters Kultuurschoon. Tevens auteur van de reeks 'Wettelijke Passeringen van de stad Aalst' en van de 'Stadsrekeningen van Aalst' (i.s.m. Dirk Martens Comité).